Karakteristike softvera

Osnovne karakteristike

Upravljanje sa više firmi

Omogućujemo upravljanje sa više firmi bez potrebe za razdvajanjem korisničkih naloga.

Prava pristupa

Omogućeno je kompletno upravljanje pravima pristupa. Možete da kreirate nove korisničke uloge i da prilagodite prava pristupa tim ulogama.

Dostupni na svim uređajima

Aplikacija je prilagođena svim uređajima i svim veličinama ekrana.

Unos predefinisanih stavki

Mogućnost kreriranja predefinisanih stavki ili stavki koje često koristite što vam olakšava proces kreiranja predračuna ili fakture.

Import liste klijenata (.csv)

Mogućnost automatskog unosa liste klijenata kroz predefinisani .csv fajl kao na slici (prvu liniju ne mjenjate)

Pregled izvještaja fakturisano/naplaćeno

Pregled koliko je ukupno fakturisano, naplaćeno, koliki je dug i kolika je pdv obaveza ukoliko je firma pdv obveznik.

Praćenje nenaplaćenih faktura

Praćenje nenaplaćenih faktura kojima gdje su klijenti probili rok plaćanja.

Fakturisanje

Ponavljajuće fakture

Podešavanje faktura koje se periodično ponavljaju prema određenim klijentima i automatska notifikacija po dospijeću fakture.

Dijeljenje faktura uz jedinstven link

Mogućnost dijeljenja faktura uz jednistven link.

Praćenje email notifikacija

Saznajte kada je email notifikacija otvorena od strane vašeg klijenta ili knjigovođe.

Kreiranje normalnih i brzih faktura

Jednostavno kreiranje i slanje različitih tipova faktura.

Slanje notifikacija o fakturi

Slanje email notifikacija prema klijentu o isporučenoj fakturi.

Evidencija plaćanja

Praćenje evidencije plaćanja po fakturama.

Generisanje računa

Generisanje računa nakon plaćanja fakture.

Umnožavanje

Umnožavanje faktura na jedan klik.

Snimanje PDF dokumenata i štampa

Jednim klikom snimite PDF ili štampajte fakturu sa svog mobilnog uređaja ili računara.

Predračuni

Kreiranje normalnih i brzih predračuna

Jednostavno kreiranje i slanje različitih tipova predračuna.

Pretvaranje predračuna u fakture

Jednostavno pretvaranje predračuna u fakture.

Umnožavanje

Umnožavanje predračuna na jedan klik.

Snimanje PDF dokumenata i štampa

Jednim klikom snimite PDF ili štampajte predračun sa svog mobilnog uređaja ili računara.

Dijeljenje predračuna uz jedinstven link

Mogućnost dijeljenja predračuna uz jednistven link.

Klijenti

Upravljanje klijentima

Kreirajte novog ili upravljajte postojećim klijentima

Import liste klijenata (.csv)

Mogućnost automatskog unosa liste klijenata kroz predefinisani .csv fajl.

Notifikacija ka više primalaca

Email notifikacije prema više primalaca po slanju fakture klijentu.