Elektronska Fiskalizacija Crna Gora

Nudimo vam jednostavnu i brzu izradu predračuna, faktura i računa, praćenje naplate, email notifikacije, štampu i generisanje .pdf dokumenata

Omogućen je automatski unos liste klijenata, ukoliko koristite neki drugi softver.

ZAPOČNITE
Faktura

Kreirajte fakturu na svim uređajima i na svakom mjestu. Sa našim softverom možete kreirati fakturu u trenu, te istu štampati i poslati klijentu i računovodstvu na email.

Plaćanje

Evidencija plaćanja po fakturama. Zadržite trag koji dio vaše fakture je plaćen i kad je faktura plaćena u cijelosti i po kom bankovnom izvodu.

Fiskalizacija

Naš servis vam omogućava brzo i efikasno elktronsko fiskalizovanje računa, odnosno slanje na fiskalni servis Uprave prihoda i carina Crne Gore.